In company - maatwerk

Investeren in vitaliteit loont!

De vitaliteit van uw organisatie start met de vitaliteit van uw medewerkers. Vakbekwaamheid alleen is niet langer voldoende om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek, mentaal als emotioneel in balans zijn, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie. Ze zijn innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s. Hier ligt dus een belangrijke rol voor u weggelegd als werkgever.  En dan bent u er nog niet. Want vitale medewerkers die werken binnen een organisatie die ziekmakend is, leveren nóg niet de duurzame bedrijfsresultaten op waar u als werkgever op uit bent.

MARK’s visie is dat vitale en gezonde medewerkers meerwaarde creëren. En dat vitale teams bijdragen aan een vitale organisatie. Echter, een integrale aanpak is nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen.  In een vitale organisatie vormt vitaliteit een integraal onderdeel van de missie, de strategie, de bedrijfsvoering en dagelijkse operatie en lopen de leiders binnen uw organisatie op het terrein van vitaliteit voorop.

Optie 1:

Wij ontwerpen samen met u een vitaliteitstraject op maat, dat maximaal bijdraagt aan het realiseren van de gewenste duurzame bedrijfsresultaten en onze MARK Professionals voeren het traject ook uit. Ieder In Company vitaliteitstraject start met onze integrale Quick Scan “Organisatie in Balans” op www.markprofessionals.nl

Optie 2:

Wilt u in het kader van optimale borging permanent kunnen beschikken over (een team van) integraal werkende leefstijlcoaches en -trainers, dan bestaat de mogelijkheid om een aantal van uw eigen medewerkers door ons op te laten leiden tot integraal leefstijlcoach en/of –trainer. Dit kan uiteraard ook In Company. 

Optie 3:

Al onze opleidingen, trainingen & workshops kunnen we ook In Company voor u verzorgen. Uiteraard start ieder In Company traject met een uitgebreide wederzijdse kennismaking. Het intakegesprek bestaat uit een grondige analyse en inventarisatie van de wensen. Op basis hiervan wordt een passende offerte uitgebracht en kan MARK na uw accoord met uw medewerkers aan de slag.

Advies en contact

Voor al uw vragen over In Company - Maatwerk vitaliteitstrajecten of voor het maken van een vrijblijvende afspraak met een van onze vitaliteitadviseurs, kunt u contact opnemen met ons via:.

Telefonisch via 06-250 233 21
Per e-mail: contact@markacademy.nl