Opleidingen

U bent hier

Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijlcoach

Deze erkende post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijlcoach is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot (zelfstandig werkend) integraal Leefstijlcoach. Wat alle deelnemers aan deze opleiding gemeen hebben, is een integrale (holistische) kijk op een gezonde leefstijl, balans, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

NIEUW: Leergang Vit@al! Leiderschap

In tijden van crisis gaat veel aandacht binnen organisaties uit naar overleven op korte termijn. Er wordt meestal ingezet op het managen van kosten, de inzet van minder mensen, efficiency, etc. Er wordt gereageerd op de omstandigheden. Waar werkelijke groei op lange termijn over gaat is: visie, waarden, inspiratie, creativiteit, kansen benutten/creëren en effectiviteit. Dit gaat over leiderschap i.p.v. management. Tijdens deze leergang staat het persoonlijke en professionele leiderschap centraal vanuit 5 dimensies: SQ, IQ, PQ, EQ en FQ. Zijn deze dimensies in balans dan geeft dat energie, moeiteloosheid dat resulteert in productiviteit en vitaliteit.

NIEUW: Leergang Integraal Vitaliteitsmanagement in de praktijk (4 mnd)

De bedrijfsresultaten staan onder druk en jouw organisatie vraagt al geruime tijd het uiterste van haar medewerkers. Juist de ambitieuze professionals vallen uit als gevolg van stressgerelateerde klachten of een burn-out. De HR adviseurs werken zo goed mogelijk samen met het lijnmanagement om deze mensen weer zo snel mogelijk terug in het zadel te krijgen. Er wordt echter vaak pas actie genomen wanneer de ziekmelding een feit is.

Het kan ook anders: een vitale organisatie waarin medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Waarin medewerkers innovatiever, productiever en intrinsiek gemotiveerd zijn en plezier in hun werk hebben. En waar je als werkgever een leidende en inspirerende rol hebt voor de gezondheid van je onderneming als geheel. 

Tijdens deze interactieve en praktijkgerichte leergang leer je hoe je als organisatie de transitie kunt maken van "verzuim naar vitaliteit". Je krijgt inzicht in de basisprincipes van Integraal Vitaliteitsmanagement en je staat uitgebreid stil bij de vraag: " Hoe maken we vitaliteit onderdeel van onze bedrijfscultuur? En hoe borgen we dit voor de toekomst? ".

Je start met het werken aan je eigen totaalbalans. Parallel daaraan maak je de vertaalslag naar een pilotteam binnen je eigen organisatie met als doel het creëren van een vitaal team. Een vitaal team is in balans, zelfsturend, werk goed samen en is productief. Tot slot ga je tegelijkertijd aan de slag op strategisch niveau: hoe creëer je draagvlak bij het MT om op integrale wijze te werken aan vitaliteit binnen de hele organisatie? Het resultaat is een vitale medewerker, een vitaal team en de basis voor een vitale organisatie. Je eindigt de leergang met een plan van aanpak voor de verdere implementatie op strategisch niveau.