Hoe veranker je vitaliteit in de organisatie?

Posted by Merel

“Hoe overtuig ik mijn medewerkers van de nut en noodzaak van werken aan hun eigen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?”. “Hoe breng ik mijn personeel in beweging rondom onze collectieve ambitie “een duurzaam vitale organisatie?”.  “Mijn medewerkers bieden veel weerstand als ik met hen praat over het belang van vitaliteit”. “Mijn mensen schromen om samen met een groep collega’s aan zoiets persoonlijks als hun eigen vitaliteit en gezondheid te werken” . “Hoe creëer ik draagvlak voor dit thema binnen mijn gehele organisatie?”, “Hoe spreek ik de mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid rondom duurzame inzetbaarheid?”. Dit zijn allemaal vragen en thema’s die wij dagelijks in de praktijk tegenkomen bij directies, managers, Ondernemingsraden, teamleiders en HR afdelingen

Duwen of verleiden, wanneer kom jij uit jezelf in beweging?

Laten we eerlijk zijn: wanneer heeft “moeten” jou ooit gemotiveerd of geinspireerd om iets te gaan doen? Zodra je gaat “duwen” en “verplichten” komen mensen in opstand. “Hoezo, waar bemoei jij je mee?. Dat bepaal ik toch zeker zelf, mijn gezondheid is toch mijn zaak?”.  Wij geloven niet in de werking van verplichte vitaliteitsprogramma’s voor iedereen. Waar we wel in geloven is bewustmaken, informeren, inspireren, verleiden en mensen vanuit intrinsieke motivatie in beweging brengen in de richting van meer vitaliteit.

Veel mensen komen pas in actie als ze een sense of ugency voelen, wanneer ze iets wat ze belangrijk vinden in het leven niet meer kunnen doen bijvoorbeeld als gevolg van een gebrek aan vitaliteit. Of als ze een brandend verlangen hebben naar meer energie, een gezonder lichaam, wanneer ze hun huidige “staat van zijn” zat zijn. Kortom: een duidelijke “waarom”, een intrinsieke motivatie en inzicht in “wat kan dit vitaliteitsprogramma mij opleveren, what’s in it for me?”. En dus is het superbelangrijk dat je als werkgever van te voren goed nadenkt over hoe je draagvlak gaat creëren voor dit thema in de organisatie en hoe je de ingezette koers blijft vasthouden. Een tijdige en zorgvuldige interne communicatie, laagdrempelige bewustwordingssessies of proeverijen, en vooraf al nadenken over de borging van vitaliteit in de organisatie.

Hoe doet MARK dat?

Natuurlijk is het van belang dat je je medewerkers faciliteert. Dat je een kwalitatief compleet en integraal aanbod biedt aan individuele leefstijlcoaching, trainingen, workshops, vitaliteitsprogramma’s en dat dit aanbod aansluit op de behoeftes van de medewerkers. Maar laten we er even vanuit gaan dat dat in orde is. Hoe introduceer je dat aanbod dan bij je medewerkers, hoe verleid je hen om zelf in beweging te komen en van deze interventies gebruik te gaan maken?  Hoe creeer je eenvoudigweg een olievlekwerking? Door te starten met een groep enthousiastelingen, de zogenaamde early-adaptors die de belangrijkste ambassadeurs worden voor het verspreiden van het vitaliteitsvirus binnen jouw organisatie!

Wij starten altijd met laagdrempelige Vit@le Inspiratiedagen™.  Een mooi vertrekpunt, een APK in 1 dag, een pas op de plaats, waar mensen in ieder geval zelf hun eigen totaal-balans opmaken en zelf gaan benoemen waar voor hun de belangrijkste sleutel(s) zit tot het verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid en daar ook echt een volgende stap in gaan zetten. Na deelname aan een Vit@le Inspiratiedag™ hebben mensen inzicht gekregen in wat werken aan vitaliteit voor hun zou kunnen betekenen en kunnen ze een bewustere keuze maken uit het totaal aanbod voor wat betreft: wat heb ik nu nodig?

Bovenstroom en onderstroom

Naast de Vit@le Inspiratiedagen™ en de verdiepende vitaliteitsprogramma’s en trainingen, zetten we tegelijkertijd de Jump Movement methode in. Een eenvoudige, laagdrempelige, zelforganiserende, bekrachtigende en gestuctureerde gespreksmethodiek die die medewerkers in een heel korte tijd bevraagt op wat zij persoonlijk gemotiveerd zelf willen bijdragen aan een “vitale organisatie”.

Nadat medewerkers tijdens het Jump gesprek – in een groepje met maximaal 5 andere collega’s – hun persoonlijke stap hebben benoemd komen ze ook in actie om die stap ook daadwerkelijk uit te voeren. Een Jump gesprek veroorzaakt altijd meer effectiviteit. Jump gaat uit van de eigen kracht en intrinsieke motivatie van medewerkers en maakt hen zelf verantwoordelijk voor en trots op hun eigen ontwikkeling of beweging.  Er ontstaat een diepere verbinding onderling, een onderstroom in de organisatie van meer aandacht, begrip en warmte; een basis van waaruit beter kan worden samengewerkt en doelen makkelijker worden gehaald.

We kunnen een heleboel vertellen over de Jump Movement methode, maar dat doen we liever niet. Laten we gewoon eens samen Jumpen, zodat je zelf eens kunt ervaren wat het voor jou persoonlijk of jouw organisatie zou kunnen betekenen. Alsof je een hapje proeft van een geurige kop tomatensoep. We kunnen je toch niet vertellen hoe tomatensoep smaakt als je hem zelf niet geproefd hebt…….?

Neem gerust contact op met ons voor een gratis Jump proeverij. Mail: nicole@markincompany.nl of bel me op M: 06 – 250 233 21. Durf jij deze sprong in het diepe aan?

MARK is Certified Jump Partner van Jump Movement

Auteur: Nicole van het Bolscher | algemeen directeur MARK

Geef een reactie

Neem contact op
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding
Verzoek tot terugbetaling
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding