De wetenschappelijk geëvalueerde resultaten van de pilot van zorgverzekeraar CZ en de Universiteit Maastricht zijn bekend gemaakt. De interventie, genaamd Coaching op Leefstijl (CooL), werd onderzocht door promovendus Celeste van Rinsum van de vakgroep van prof. dr. Stef Kremers.

Coaching op leefstijl (Cool)

Er zijn al vele interventieprogramma’s onderzocht zoals Leff, Bewegen op recept, Big!Move en Care4Obesity. Stef Kremers heeft bijvoorbeeld de Beweegkuur en Lifestyle Triple P onderzocht. Uit deze studies blijkt dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) een aanzienlijke gezondheidswinst oplevert bij mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Uit veel van deze onderzoeken bleek tevens, dat de implementatie van die programma’s om verschillende redenen complex is.

Het doel van de CooL-interventie was dan ook niet om de gezondheidswinst opnieuw te onderzoeken, maar te kijken of De Leefstijlcoach een aanwinst is in het zorgnetwerk en of deelnemers baat hebben bij het onderzoek. Er werd ondermeer gekeken naar bereik, deelname, zorgpad, waardering, implementatie en gedragsverandering bij de deelnemers. De monitoring van de deelnemers aan de pilot betrof motivatie, de veranderingen in beweeg- en voedingsgedrag maar ook gezondheidsuitkomsten als kwaliteit van leven en gewicht.

De deelnemers kwamen uit diverse stedelijke regio’s in Brabant en Limburg. In totaal zijn 358 volwassenen (uitval 18 %) en 106 kinderen (uitval 21 %) de interventie gestart. De interventie bestond uit een basisprogramma van 8 groepsgewijze workshops in combinatie met een aantal individuele coachgesprekken. Dit basisprogramma werd opgevolgd door een scherphoudprogramma van 8 bijeenkomsten over 2 jaar verspreid. De totale duur van het programma ligt dan ook tussen de 2,5 en 3 jaar.

Het proces liet zien dat de verwijzingen traag op gang kwamen omdat het netwerk De Leefstijlcoach (nog) niet goed op het netvlies had. De doelgroep (relatief veel deelnemers met lage SES) is daarnaast moeilijk te bereiken en te motiveren om deel te nemen. Maar de deelnemers die meedoen zijn zeer tevreden: het rapportcijfer is een 8,3!

Deelneemster: “Ik was eerst bang dat het uit zou draaien op een streng dieet en verplicht hardlopen, maar zo is het helemaal niet. Ik heb geleerd om andere keuzes te maken en gezond te koken. Intussen ben ik al flink wat kilo’s kwijt. Ik voel me een stuk beter en zit veel lekkerder in mijn vel.”

De deelnemers lieten een verhoogde intrinsieke motivatie zien om meer te bewegen en gezonder te eten. Het zitgedrag nam af en de matig intensieve en zwaar intensieve beweging nam toe. De deelnemers gingen meer ontbijten, meer groente en fruit eten en minder frisdrank drinken en ongezonde tussendoortjes nuttigen. Het gewicht nam af en de kwaliteit van leven nam toe.

Bij kinderen nam het tv-kijken af en het sportgedrag toe. Ook zij gingen meer groente eten, meer water drinken en minder frisdrank drinken. Bij kinderen werd ook een toename van kwaliteit van leven gemeten en een lagere BMI.

Het gewichtsverlies en de verandering van de BMI waren gemiddeld genomen niet heel groot. Maar binnen de moeilijke doelgroep waren relatief weinig uitvallers en werd een positieve verandering voor motivatie, gedrag en kwaliteit van leven gemeten.

Dat maakt dat de over-all conclusie van het onderzoek is dat De Leefstijlcoach een aanwinst is in het zorgnetwerk en een spin in het web-rol kan vervullen tussen relevante zorg en het publieke domein.

Met dank aan Yneke Kootstra

Neem contact op
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding
Verzoek tot terugbetaling
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding