Algemene informatie

Inhoud

Eéndaagse certificeringstraining voor (HR-) managers, organisatieadviseurs, coaches, trainers of procesbegeleiders die door inzet van de Quickscan Organisatie in Balans™ de pijnpunten binnen teams of organisaties inzichtelijk willen maken en deze willen transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument ontwikkeld door MARK Academy. Het is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel.

Wat levert de Quickscan op?

 • Bewustzijn van de “vitaliteit” van de organisatie;
 • Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie;
 • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
 • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden;
 • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen;
 • Vijf-dimensionale integrale aanpak, kort tijdsbestek (1 dagdeel)

Werkwijze

 • Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of teruglopende resultaten)
 • Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem;
 • Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt;
 • Tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren

MARK's visie op vitale organisaties:

De vitaliteit van een organisatie start met de vitaliteit en bevlogenheid van haar medewerkers.  Vakbekwaamheid alleen is niet langer voldoende om goed te kunnen presteren. Gelukkige medewerkers die zowel fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel in balans zijn, presteren beter, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie, zijn intrinsiek gemotiveerd, innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s.

Onderzoek wijst uit dat organisaties met vitale en bevlogen medewerkers 21% productiever en 22% meer winstgevend zijn. Klanten beoordelen vitale en bevlogen organisaties gemiddeld 10% beter dan niet-vitale organisaties. Vitale organisaties kennen 37% lager verzuim  en gemiddeld 45% lager verloop. Kortom: investeren in een vitale en bevlogen organisatie loont!  Dit vraagt echter wel om “vitaal leiderschap”.

MARK’s visie is dat vitale, gelukkige en bevlogen medewerkers het kloppend hart vormen van elke organisatie.  En dat vitale teams bijdragen aan een vitale organisatie. Echter, een integrale aanpak is nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen.  Dat betekent dat je ook op strategisch en tactisch niveau naar de organisatie als geheel moet willen kijken.

Bijvoorbeeld:  vitale medewerkers die werken in een organisatie waar leiderschap en duidelijke doelstellingen ontbreken, waar slecht met elkaar wordt gecommuniceerd of waar men zich niet gewaardeerd voelt, kunnen hierdoor alsnog opbranden. In een vitale organisatie staan bevlogenheid, vitaliteit en geluk van medewerkers hoog op de agenda. Ze vormen een integraal onderdeel van de missie, de strategie, de bedrijfsvoering en dagelijkse operatie en lopen de leiders binnen de organisatie op het terrein van vitaliteit voorop.

Certificeringstraining:

Na het volgen van de eendaagse certificeringstraining ben je in staat om zelf de Quickscan Organisatie in Balans™ uit te voeren als procesbegeleider binnen teams en organisaties. Deze Quickscan mag uitsluitend door MARK gecertificeerde Quickscan Trainers worden aangeboden in organisaties.

Doelgroep

Doelgroep

Deze certificeringstraining Quickscan Organisatie in Balans™ is ontwikkeld voor (HR) managers, organisatieadviseurs, trainers, leidinggevenden, coaches en procesbegeleiders.

De Quickscan kan worden ingezet voor ieder team of in iedere organisatie die duurzaam succesvol wil zijn. Deze scan wordt o.a..ingezet bij het optimaliseren van samenwerking tussen verschillende teams, binnen teams, voor Performance Improvement binnen een complete Business Unit alsook voor de organisatiecontext in zijn geheel. Een ideaal vertrekpunt voor het vormgeven van vitaliteitsmanagement binnen organisaties.

Data & locatie

Data & locatie

De eerst volgende ééndaagse certificeringstraining wordt gehouden op: donderdag 13 februari 2020.

Locatie:
Hoofdkantoor MARK Academy
De Oude IJssel 3
Dronten

Ontvangst: 09.00 uur
Programma: 09.30 – 17.00 uur

Investering

Investering

De investering voor deze eendaagse certificeringstraining is € 1495,-.

Inbegrepen is:

 • Onbeperkt koffie / thee / water  en een heerlijke vitale lunch
 • Lesmaterialen & gebruikershandleiding
 • De Quickscan Organisatie in Balans zelf (in spelvorm)
 • Onbeperkt gebruikersrecht. Als Certified Quickscan Trainer mag je hem onbeperkt inzetten binnen teams en organisaties. Je hoeft geen verdere afdrachten te doen of licenties in te kopen.

Onze partners

Overige opleidingen

OPLEIDING TOT PROFESSIONEEL LEEFSTIJLTRAINER
BEKIJK DE OPLEIDING
Neem contact op
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding
Verzoek tot terugbetaling
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding