Algemene informatie

Post-HBO geaccrediteerde registeropleiding tot integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach

In de Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach ga je van start met alle onderdelen die passen binnen een integrale benadering van vitaliteit, een gezonde leefstijl en een optimale totaalbalans. Je werkt gestructureerd aan het opbouwen/uitbouwen van je eigen praktijk voor integrale Leefstijl- en Vitaliteitscoaching, dan wel aan het actief vervullen van de rol van Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach binnen de organisatie waarin je werkt. Gedurende de opleiding word je intensief begeleid door een team van ervaren docenten, trainers en adviseurs uit het bedrijfsleven. Ook krijg je een persoonlijke mentor toegewezen.

3 belangrijke rollen

Tijdens de opleiding Leefstijl- & Vitaliteitscoach wordt er gefocust op 3 belangrijke rollen: “ik als mens” (persoonlijke ontwikkeling), “ik als coach” (opleiding tot leefstijl- & vitaliteitscoach) en “ik als ondernemer” (advisering omtrent opstarten en runnen van eigen (inhouse) praktijk). Centraal tijdens de gehele opleiding staat de integrale of holistische werkwijze.

Integraal werken

Je leert je cliënten te begeleiden op zowel het fysieke vlak waar de symptomen van disbalans zich vaak als eerste manifesteren (voeding, beweging, ontspanning, slapen/bioritme, stress, hormonen en gezond gewicht), alsook op mentaal, sociaal-emotioneel en zingevingsvlak en op het gebied van pro-activiteit (persoonlijk leiderschap, intrinsieke motivatie).

Om duurzame en diepgaande resultaten te boeken met je cliënt, zul je niet alleen de gevolgen c.q. symptomen aan moeten pakken, maar juist met je cliënt aan de oorzaken van de disbalans moeten werken. Samen met je cliënt op zoek gaan naar alle puzzelstukjes die ervoor gaan zorgen dat hij/zij zich weer vitaal gaat voelen en zelf aan het stuur gaat staan van zijn/haar leven.

Je leert vanuit je nieuwe rol als Leefstijl- & Vitaliteitscoach te werken en ondergaat tegelijkertijd zelf datgene wat je later overbrengt aan je cliënten.

Resultaat

1.Voeding, stofwisseling, hormonenJe hebt basiskennis over voeding, stofwisseling en hormoonhuishouding. Je snapt de onderlinge samenhang en kent het effect ervan op gezondheid. Je weet welke leefstijl gerelateerde ziektebeelden er zijn en welke basis oplossingen er tegen ingezet kunnen worden. Je kent de verschillende visies op voeding en weet fabels van feiten te onderscheiden.
2.Beweging, stress ontspanning en slapenJe hebt kennis over gezond bewegen, ontspannen en slapen. Je hebt kennis over stress en de effecten ervan. Je kent de samenhang tussen stress, slapen, bewegen, ontspannen en vitaliteit. Je weet waar jouw expertise eindigt en waar je de expertise van anderen moet integreren.
3.Analyseren en adviseren FQJe kunt praktisch toepasbare adviezen en plannen maken voor een cliënt, maatwerk, gebaseerd op de specifieke situatie en haalbaarheid. Ook kun je begeleiden in het integreren van de adviezen in het dagelijks leven zodat er nieuwe gezonde leefgewoontes ontstaan.
4.LVA (Leefstijl- en Voeding Analyse) Werken met de MARK tool LVA: je hebt kennis van en bent in staat om een LVA af te nemen, deze te analyseren met de cliënt en naar aanleiding van de analyse en lichaamsmeting passende doelgerichte adviezen te geven.
5.ContactJe bent in staat om contact te maken en de verbinding aan te gaan met de cliënt coachee.
6.EmpathieJe kunt je verplaatsen en inleven in de cliënt coachee.
7.CommunicatieJe bent in staat om effectief te communiceren; vragen stellen, actief luisteren, samenvatten, doorvragen, het verschil weten tussen feit en interpretatie.
8.SamenwerkenJe bent bereid en in staat samen te werken in een multidisciplinair team. Er wordt bij de beoordeling hiervan gelet op onderlinge communicatie, onderlinge afstemming en de balans tussen ruimte geven en ruimte innemen.
9.Authenticiteit

 

Je bent in staat jezelf op authentieke en geloofwaardige wijze te presenteren.
10.Coaching stijlen

 

Je bent in staat één of meerdere coaching stijlen in te zetten.
11.Coachbaarheid cliënt

 

Je bent in staat te achterhalen in hoeverre de cliënt coachbaar is (dit betekent bereid en in staat te leren, verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag, kunnen reflecteren op zichzelf, naar zijn/haar eigen aandeel te kijken en in actie te komen).
12.MARK Coachmodel

 

Je kunt het coachmodel van MARK en de samenhang tussen de verschillende dimensies uitleggen aan de coachee, hem/haar begeleiden met de interpretatie daarvan en begeleiden bij het formuleren van leerdoelen. Je bent tevens in staat tijdens een coachgesprek aan de hand van het coachmodel de cliënt inzicht te geven in zijn/haar totaalbalans.
13.Plan van aanpak

 

Je kunt vanuit een situatieanalyse en doelstellingen een opzet maken voor een plan van aanpak ten behoeve van een coachtraject.
14.Toepassing methodiekenJe kunt werken met meerdere van de aangereikte coaching methodieken.
15.Zelf reflecterend vermogenJe bent in staat jezelf een spiegel voor te houden en staat open voor feedback.

Doelgroep

Deze Post-HBO geaccrediteerde coachopleiding is geschikt voor iedereen die zich als zelfstandig werkend integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach wil ontwikkelen. Wat alle deelnemers aan onze opleiding gemeen hebben, is een integrale (holistische) kijk op balans en vitaliteit.

Bij de opleiding Leefstijl- & Vitaliteitscoach mogen we studenten begroeten met de volgende beroepsachtergronden:

 • HRM adviseurs, casemanagers Verzuim, ARBO, (ex)leidinggevenden
 • Zakelijke dienstverlening, juristen
 • Diëtist (Nvd), Gewichtsconsulent (BGN), Fysiotherapeut (KNGF), huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, psychotherapeut
 • (HBO) verpleegkundigen, zoals diabetes verpleegkundigen, hartrevalidatie-verpleegkundigen
 • Sportdocent, personal trainer, yoga instructeur, massagetherapeut
 • Leerkracht, docent (BO/VO), coach, trainer
 • Loopbaan-, job- of re-integratiecoach, adviseur Duurzame Inzetbaarheid
 • en gewoon “mensen-mensen”

Toelatingscriteria

MARK Academy voor Leefstijl hanteert de volgende toelatingscriteria voor de Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach:

 1. Deelnemer beschikt over HBO werk en denkniveau
 2. Deelnemer heeft een sterke affiniteit met gezondheid, vitaliteit, balans en persoonlijke ontwikkeling
 3. Deelnemer heeft minimaal 4 jaar werkervaring;

Studiewijze

De Post-HBO geaccrediteerde registeropleiding tot integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach bestaat uit 12 modules en beslaat in totaal 21 opleidingsdagen en een praktijkexamendag. Daarnaast krijg je een persoonlijke mentor toegewezen die jou in je ontwikkeling begeleidt gedurende de opleiding. Tussen de opleidingsdagen door werk je aan 10 schriftelijke examenopdrachten en een reflectieverslag, die onderdeel uitmaken van het totale examen. Ook wordt de verplichte FQ literatuur getoetst door middel van kennistoetsen tijdens de opleidingsdagen.

Tijdens de opleidingsdagen wordt de structuur gevolgd van de rollen die je inneemt tijdens en na de opleiding (ik als mens, ik als Leefstijl-& Vitaliteitscoach en ik als ondernemer). Telkens staat er een thema centraal en krijgt je theorie mee, er wordt veel gewerkt met praktijkcasussen en is er veel aandacht voor balans.

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen, wat bestaat uit het voeren van een coachgesprek, het maken van een plan van aanpak voor een coachtraject en een eindpresentatie.

Zowel de schriftelijke examenopdrachten, het reflectieverslag en de 3 praktijkexamen-onderdelen dienen allemaal met een voldoende te zijn afgerond om voor het Post-HBO diploma voor de opleiding Leefstijl- & Vitaliteitscoach in aanmerking te komen.

Studievoorbereiding

Wekelijks 8 tot 10 uur

Studiemateriaal

Op de eerste dag van de opleiding krijg je een trainingsmap waaruit gewerkt wordt.

Bij de fysieke modules wordt er gewerkt met een Omron meter, deze krijg je op de eerste lesdag.
Er is een lijst met verplichte literatuur, deze vind je bij het kopje “investering”.
Daarnaast is er een uitgebreide optionele lijst met aanbevolen literatuur, voor de liefhebbers, die krijg je toegezonden na inschrijving.

Diploma:

Alle moduleopdrachten, de kennistoets, het reflectieverslag en de drie onderdelen van het praktijkexamen dienen met een voldoende te zijn afgerond om voor het Post-HBO diploma tot integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach in aanmerking te komen.

Mocht je na afstuderen een gewaarmerkte kopie nodig hebben van jouw Post-HBO diploma, dan kun je die aanvragen bij het Service Center. Hieraan zijn kosten verbonden. Mocht je jouw diploma onverhoopt zijn kwijt geraakt, dan kunnen wij voor jou bij Stichting Post-HBO Nederland een nieuwe aanvragen.

Geaccrediteerde beroepsopleiding:

BLCN: Beroepsvereniging voor Leefstijl Coaches Nederland

CPION: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (Post-HBO)

Geaccrediteerd voor Permanente Educatie (PE punten):

KNGF (Fysiotherapeuten): 292 PE punten voor het kwaliteitsdeel van het register

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) (Diëtisten): 116 PE punten

Startdata & opleidingslocaties

Startdata & opleidingslocaties

De Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach start elke maand met een opleidingsgroep, op verschillende vitale diverse locaties in Nederland. De geplande opleidingsgroepen staan hieronder vermeld.

Mocht er vanwege de huidige omstandigheden rondom Corona een groep nog niet kunnen starten, dan verplaatsen we de modules naar achteren, hierbij houden we de onder genoemde data zoveel mogelijk in tact zodat we zoveel mogelijk rekening kunnen houden met eenieders agenda. Dit geldt ook voor modules van reeds lopende groepen.

Mocht je vragen hebben, neem dan even contact op met het Service Center. Heb je de voorkeur voor een andere locatie of kun je niet alle data? Houd dan vooral de website in de gaten voor het vrijgeven van nieuwe groepen.

We werken heel bewust met kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 14 studenten om optimale interactie, maximale individuele aandacht, de hoogste kwaliteit en praktijkgerichtheid te kunnen garanderen.

Maart 2020 ma/di (BO65 / Pro Elan – Ommen): NOG EEN PAAR PLAATSEN

Data zijn naar achteren verschoven door de omstandigheden – LET OP! De volgorde van de modules kan zijn verschoven

ModuleOudNieuw
Module 116 en 17 maart 202029 en 30 juni 2020
Module 214 en 15 april 202024 en 25 augustus 2020
Module 311 en 12 mei 202021 en 22 september 2020
Module 48 juni 20207 december 2020
Module 529 en 30 juni 20205 en 6 oktober 2020
Module 624 en 25 augustus 20209 en 10 november 2020
Module 721 en 22 september 202011 en 12 januari 2021
Module 85 en 6 oktober 202025 en 26 januari 2021
Module 99 en 10 november 20208 en 9 maart 2021
Module 107 december 20203 februari 2021
Module 1111 en 12 januari 202123 en 24 maart 2021
Module 1225 januari 202121 april 2021
 

Praktijkexamen

 

24 februari 202119 mei 2021

Mei 2020 ma/di (BO68 / De Soetegaerde Reeuwijk): VOL

Data wijzigen alleen nog in geval van calamiteit

ModuleOudNieuw
Module 125 en 26 mei 20208 en 9 juni 2020
Module 28 en 9 juni 20206 en 7 juli 2020
Module 36 en 7 juli 202021 en 22 september 2020
Module 431 augustus 202031 augustus 2020
Module 521 en 22 september 202012 en 13 oktober 2020
Module 612 en 13 oktober 20209 en 10 november 2020
Module 79 en 10 november 20207 en 8 december 2020
Module 87 en 8 december 202011 en 12 januari 2021
Module 911 en 12 januari 20218 en 9 maart 2021
Module 108 februari 20218 februari 2021
Module 118 en 9 maart 202112 en 13 april 2021
Module 1212 april 202126 april 2021
 

Praktijkexamen

 

 

26 april 2021

 

 10 mei 2021

Mei 2020 do/vr (BO67 / Pro Elan Ommen): NIEUW

Data wijzigen alleen nog in geval van calamiteit

Module 111 en 12 juni 2020
Module 27 en 8 juli 2020
Module 33 en 4 september 2020
Module 426 augustus 2020 (let op! dit is voor module 3)
Module 524 en 25 september 2020
Module 622 en 23 oktober 2020
Module 718 en 19 november 2020
Module 817 en 18 december 2020
Module 914 en 15 januari 2021
Module 1027 januari 2021
Module 1125 en 26 februari 2021
Module 1219 maart 2021
 

Praktijkexamen

 

 

14 april 2021

 

Juni 2020 do/vr (BO69 / De Bunker Valkenswaard): NIEUW

Data wijzigen alleen nog in geval van calamiteit

Module 129 en 30 juni 2020
Module 27 en 8 september 2020
Module 35 en 6 oktober 2020
Module 426 oktober 2020
Module 516 en 17 november 2020
Module 614 en 15 december 2020
Module 711 en 12 januari 2021
Module 8 25 en 26 januari 2021
Module 915 en 16 maart 2021
Module 1012 april 2021
Module 1117 en 18 mei 2021
Module 127 juni 2021
 

Praktijkexamen

 

 

5 juli 2021

 

April 2020 (BO66 / De Bunker – Valkenswaard): VOL

Data zijn naar achteren verschoven door de omstandigheden – LET OP! De volgorde van de modules kan zijn verschoven

ModuleOudNieuw
Module 12 en 3 april 20204 en 5 juni 2020
Module 218 en 19 mei 20202 en 3 juli 2020
Module 34 en 5 juni 202027 en 28 augustus 2020
Module 420 mei 202011 december 2020
Module 52 en 3 juli 202024 en 25 september 2020
Module 627 en 28 augustus 202028 en 29 oktober 2020
Module 724 en 25 september 202019 en 20 november 2020
Module 828 en 29 oktober 20207 en 8 januari 2021
Module 919 en 20 november 202028 en 29 januari 2021
Module 1011 december 20203 maart 2021
Module 117 en 8 januari 202125 en 26 februari 2021
Module 1229 januari 202124 maart 2021
 

Praktijkexamen

 

 

26 februari 2021

 

7 april 2021

Januari 2020 do/vr (BO62 / ProElan – Ommen) – VOL

ModuleOudNieuw
Module 130 en 31 januari 202030 en 31 januari 2020
Module 227 en 28 februari 202027 en 28 februari 2020
Module 39 en 10 april 202018 en 19 juni 2020
Module 41 mei 202013 november 2020
Module 514 en 15 mei 202020 en 21 augustus 2020
Module 618 en 19 juni 202017 en 18 september 2020
Module 720 en 21 augustus 202015 en 16 oktober 2020
Module 817 en 18 september 202010 en 11 december 2020
Module 915 en 16 oktober 20207 en 8 januari 2021
Module 1013 november 202021 januari 2021
Module 1110 en 11 december 202011 en 12 februari 2021
Module 127 januari 202119 februar1 2021
Praktijkexamen 

21 januari 2021

 

18 maart 2021

Februari 2020 ma/di (BO63 / De Soetegaerde – Reeuwijk): VOL

Data zijn naar achteren verschoven door de omstandigheden – LET OP! De volgorde van de modules kan zijn verschoven

ModuleOudNieuw
Module 117 en 18 februari 202017 en 18 februari 2020
Module 223 en 24 maart 202015 en 16 juni 2020
Module 320 en 21 april 202013 en 14 juli 2020
Module 430 maart 202029 juni 2020
Module 518 en 19 mei 202014 en 15 september 2020
Module 615 en 16 juni 20205 en 6 oktober 2020
Module 713 en 14 juli 20202 en 3 november 2020
Module 814 en 15 september 202030 november en 1 december 2020
Module 92 en 3 november 202018 en 19 januari 2021
Module 105 oktober 20201 februari 2021
Module 1130 november en 1 december 202015 en 16 maart 2021
Module 1218 januari 20217 april 2021
 

Praktijkexamen

 

 

1 februari 2021

 

 12 mei 2021

November 2019 do/vrij (BO61 / ProElan – Ommen): GESTART

Data zijn verschoven door de omstandigheden

OudNieuw
Module 114 en 15 november 2019 14 en 15 november 2019
Module 219 en 20 december 2019 19 en 20 december 2019
Module 316 en 17 januari 2020 16 en 17 januari 2020
Module 45 en 6 maart 2020 5 en 6 maart 2020
Module 52 en 3 april 2020 25 en 26 juni 2020
Module 623 en 24 april 2020 27 en 28 augustus 2020
Module 728 en 29 mei 2020 9 en 10 september 2020
Module 825 en 26 juni 2020 8 en 9 oktober 2020
Module 927 en 28 augustus 2020 11 en 12 november 2020
Module 1010 september 2020 25 november 2020
Praktijkexamen 

23 september 2020

 

8 december 2020

Oktober 2019 do/vr (BO60 / De Bunker – Valkenswaard) GESTART

Data zijn verschoven door de omstandigheden – LET OP! De volgorde van de modules kan zijn verschoven

ModuleOudNieuw
Module 110 en 11 oktober 201910 en 11 oktober 2019
Module 213 en 14 november 201913 en 14 november 2019
Module 312 en 13 december 201912 en 13 december 2019
Module 49 en 10 januari 20209 en 10 januari 2020
Module 513 en 14 februari 202013 en 14 februari 2020
Module 612 en 13 maart 202024 en 25 juni 2020
Module 78 en 9 april 202011 en 12 juni 2020 (wordt voor module 6 gegeven)
Module 814 en 15 mei 20203 en 4 september 2020
Module 911 en 12 juni 202030 september en 1 oktober 2020
Module 1025 juni 202030 oktober 2020
Praktijkexamen 

Woensdag 1 juli 2020

 

 Woensdag 18 november 2020

Augustus 2019 ma/di (BO57 / ProElan – Ommen)  GESTART

Data zijn verschoven door de omstandigheden

ModuleOudNieuw
Module 126 en 27 augustus 201926 en 27 augustus 2019
Module 223 en 24 september 201923 en 24 september 2019
Module 321 en 22 oktober 201921 en 22 oktober 2019
Module 425 en 26 november 201925 en 26 november 2019
Module 516 en 17 december 201916 en 17 december 2019
Module 627 en 28 januari 202027 en 28 januari 2020
Module 724 en 25 februari 202024 en 25 februari 2020
Module 823 en 24 maart 20208 en 9 juni 2020
Module 920 en 21 april 20202 en 3 juli 2020
Module 104 mei 20202 september 2020
Praktijkexamen 

Woensdag 20 mei 2020

 

30 september 2020

April 2019 ma/di (BO56 / De Bunker – Valkenswaard): VOLTOOID

Module 115 en 16 april 2019
Module 220, 21 en 22 mei 2019 (ma+avond/di/woe)
Module 317 en 18 juni 2019
Module 4 26 en 27 augustus 2019
Module 5 23 en 24 september 2019
Module 6 21 en 22 oktober 2019
Module 7 18 en 19 november 2019
Module 8 16 en 17 december 2019
Module 9 13 en 14 januari 2020
Praktijkexamen 

Woensdag 12 februari 2020

 

Maart 2019 ma/di (BO52 / Pro Elan – Ommen):  VOLTOOID

Module 125 en 26 maart 2019
Module 223, 24 en 25 april 2019 (di+avond/woe/do)
Module 313 en 14 mei 2019
Module 43 en 4 juni 2019
Module 51 en 2 juli 2019
Module 62 en 3 september 2019
Module 730 sept. en 1 oktober 2019
Module 828 en 29 oktober 2019
Module 918 en 19 november 2019
Praktijkexamen 

Woensdag 18 december 2019

 

Maart 2019 ma/di (BO54 / De Soetegaerde – Reeuwijk): VOLTOOID

Module 118 en 19 maart 2019
Module 215, 16 en 17 april 2019 (ma+avond/di/woe)
Module 320 en 21 mei 2019
Module 424 en 25 juni 2019
Module 515 en 16 juli 2019
Module 69 en 10 september 2019
Module 77 en 8 oktober 2019
Module 84 en 5 november 2019
Module 92 en 3 december 2019
Praktijkexamen 

Woensdag 8 januari 2020

 

Februari 2019 do/vr (BO53 / Rijsgaardhoeve – Elburg):  VOLTOOID

Module 114 en 15 februari 2019
Module 220, 21 en 22 maart 2019 (woe/do/vrij)
Module 311 en 12 april 2019
Module 416 en 17 mei 2019
Module 520 en 21 juni 2019
Module 611 en 12 juli 2019
Module 729 en 30 augustus 2019
Module 826 en 27 september 2019
Module 931 oktober en 1 november 2019
Praktijkexamen 

woe. 4 december 2019

 

Januari 2019 do/vr (BO48 / ProElan – Ommen): VOLTOOID

Module 117 en 18 januari 2019
Module 214, 15 en 16 februari 2019
Module 314 en 15 maart 2019
Module 411 en 12 april 2019
Module 59 en 10 mei 2019
Module 66 en 7 juni 2019
Module 75 en 11  juli 2019
Module 829 en 30 augustus 2019
Module 926 en 27 september 2019
Praktijkexamen 

woe. 30 oktober 2019

 

Januari 2019 do/vr (BO51 / De Bunker – Valkenswaard): GESTART

Module 131 januari en 1 februari 2019
Module 228 februari, 1 en 2 maart 2019
Module 328 en 29 maart 2019
Module 425 en 26 april 2019
Module 523 en 24 mei 2019
Module 620 en 21 juni 2019
Module 75 en 6 september 2019
Module 83 en 4 oktober 2019
Module 97 en 8 november 2019
Praktijkexamen 

woe. 11 december 2019

 

Januari 2019 do/vr (BO50 / De Soetegaerde – Reeuwijk): GESTART

Module 131 januari en 1 februari 2019
Module 26, 7 en 8 maart 2019
Module 34 en 5 april 2019
Module 49 en 10 mei 2019
Module 513 en 14 juni 2019
Module 611 en 12 juli 2019
Module 726 en 27 september 2019
Module 810 en 11 oktober 2019
Module 97 en 8 november 2019
Praktijkexamen 

woe. 4 december 2019

 

Opleidingslocaties:

MARK Academy verzorgt al haar programma’s op vitale, self-catering trainingslocaties in de directe nabijheid van de natuur (bos, park, buitengebied).

Opleidingsprogramma

Opleidingsprogramma

Module 1: Zelfinzicht, doelen & intake

 • Introductie opleiding en MARK’s integrale balansmodel
 • Leerdoelen, zelfinzicht
 • Intake & integrale vitaliteitscheck
 • Zelf ervaren van de 5 dimensies binnen een integrale aanpak
 • Start ondernemingsplan

Module 2, 4, 8 en 10: FQ verdiepingsmodules

Dag 1:

 • Voedingsleer (o.a. spijvertering)
 • Evolutietheorie (toen -> nu)
 • Opdracht: oorzaken en gevolgen ongezonde leefstijl
 • Bioritme (kort)
 • Feiten & fabels

Dag 2:

 • Schildklier
 • Doormeten lichaamssamenstelling + oefenen leefstijl analyses
 • Bijnieren -> stress
 • Bloedsuikerspiegel
 • Oervoeding -> advies
 • (Nuchter) bewegen (kort)

Dag 3:

 • Beweging + inspanning
 • 7 pers. + rziner VO2max
 • Beweegplan
 • Contra-indicaties
 • Eigen grenzen + doorverwijzen
 • Catabool / anabool

Dag 4:

 • Reflectie op eerste ronde leefstijlanalyses
 • Wetenschappelijk onderbouwd vs stromingen
  • pitch van 4×15 min. op verschillende stromingen
  • voor- en nadelen
  • hoe te vertalen naar cliënt
 • Feiten & fabels
 • Stress
 • Hormonen en bijnieren / assen / levensfasen
 • Leefstijlgerelateerde ziektebeelden en doorverwijzen

Dag 5:

 • Slaap, slaapproblemen (bioritme)
 • Slaap en hormonen
 • Slaap -> ziektebeelden (+overgang)
 • “Gidsen” / oplossen
 • Case
 • Verslavingen
  • herkennen verschijnselen
  • case

Dag 6:

 • Ontspanningen
 • Ademhaling
 • Neurobiologie
 • Bewegen + inspanning deel 2
 • Gidsen

Module 3: Coachingstechnieken

 • Coachingsstijlen
 • Provocatief coachen
 • Ondernemersschap: elevatorpitch van jezelf als ondernemer

Module 5: EQ verdiepingsmodule

 • Ik en mijn emoties
 • De ander ‘lezen’ en intuïtie
 • Communicatiestijlen
 • Stressmanagement
 • Ondernemerschap: netwerken, ‘hoe kom je aan tafel?’

Module 6: IQ verdiepingsmodule

 • Reflectie op eigen leerproces en het stellen van doelen
 • Omgaan met belemmerende overtuigingen en gedachten
 • Coaching bij dilemma’s
 • Verdieping op het thema Pro-activiteit
 • Ondernemerschap: het effectief voeren van een acquisitiegesprek

Module 7: SQ verdiepingsmodule

 • Identiteit: wie ben ik?
 • Kernwaarden
 • Zingeving, missie /hoger doel: wat wil ik?
 • Kernkwaliteiten: wat kan ik?
 • Ondernemerschap: personal branding; bouwen aan je eigen merk IK

Module 9: Omgaan met (eigen) grenzen + financieel gezond

 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Grensgebieden: wat is wel/niet coachbaar
 • Erkennen van je eigen grenzen & hoe verwijs je door naar een specialist (indien gewenst)
 • Valkuilen: projectie en overdracht
 • Ondernemerschap: financieel management bij het starten van een eigen bedrijf

Module 11: Integratie module: Werken met het integrale balansmodel

 • Werken met diverse toepassingen van het MARK balansmodel
 • Opzet coachtraject
 • Omgaan met belemmeringen rondom acquisitie

Module 12: Examentraining

 • Praktijkexamentraining
 • Reflectie op opleiding
Investering

Investering

De investering bedraagt € 5.950,- Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Betalen in 12 termijnen via een maandelijkse automatische incasso van € 545,- is mogelijk
(let op: de totaalinvestering bij een betaling in termijnen is hoger dan bij een betaling ineens).

Deze investering bestaat uit:

 • Leskosten voor 21 opleidingsdagen
 • Examenkosten (10 praktijkopdrachten, 1 reflectieverslag, 1 x praktijkexamen)
 • Registratie in abituriënten-register Stichting Post-HBO Nederland
 • Lesmateriaal en een Omron lichaamsmeter (type BF 511)

Deze opleidingskosten zijn nu nog aftrekbaar bij de aangifte Inkomstenbelasting (scholingsaftrek). Wil je in 2019 jouw opleidingskosten opvoeren, dan dient de factuur wel in zijn geheel te zijn voldaan in 2019.

NB. Niet inbegrepen in deze investering is de aanschaf van de verplichte literatuur. Deze dient de cursist zelf aan te schaffen voor aanvang van de opleiding. Hieronder vind je een overzicht van de boeken en richtprijs. Overige aanbevolen literatuur is optioneel voor de liefhebber.

Verplichte literatuur

Gregoire, L.
Anatomie en fysiologie van de mens
9789006950953 – 2011 – ThiemeMeulenhoff bv
€ 102,00

Brant, R.
Aap op schoenen met een buikje. Een evolutionaire kijk op gezondheid.
9789463191548 – 2019 – Scriptum
€ 20,00

Steenhuis, I. & Overtoom, W.
Positieve Leefstijlverandering
9789088507489 – 2018 – SWP Uitgeverij BV
€ 29,00

Kraak, H.
77 fabels & feiten over onze voeding
9789088030703 – 2015 – Uitgeverij Lias
€ 15,00

Morree, de, J.J. & Jongert, M.W.A. & Poel, van der, G.
Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training
9789031387328 – 2011 – Bohn Stafleu van Loghum
€ 49,00

Scheffer, M.
Ademhaling als medicijn
9789462031838 – Uitgeverij Boekenbent
€ 20,00

Crasborn, J. & Buis, E.
HOE boek voor de coach
9789058710093 – 2008 – Uitgeverij Thema
€ 35,00

Onze partners

Onze coaches

Ervaringen met ons...

Onze opleidingen

OPLEIDING TOT PROFESSIONEEL LEEFSTIJLTRAINER
BEKIJK DE OPLEIDING

Hoe weet je dat MARK Academy de juiste opleider is voor jou? Waarin onderscheidt MARK Academy zich van andere opleider? Hoe ziet het leven van een MARK Leefstijl- & Vitaliteitscoach eruit? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord door vier MARK Leefstijl- & Vitaliteitscoaches in de praktijk. Els, Sander, Birgit, Annick en Judith delen hun verhaal, het echte verhaal met hun maandelijkse vlogs. Volg ze hier!

Je bent van harte welkom in onze opleiding wanneer je over een HBO werk- en denkniveau beschikt. Daarnaast verwachten we een ijzersterke motivatie en een passie voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Onze gediplomeerden hebben na afstuderen direct toegang tot de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches, de BLCN. (www.blcn.nl) mits zij tevens over een HBO of WO diploma beschikken. Na inschrijving kunnen zij hun voorlopige inschrijving omzetten in een definitief lidmaatschap van de beroepsvereniging. Daarmee kunnen ze zich ook aanmelden bij het Kwaliteitsregister voor Leefstijlcoaches (Kabiz).

Integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoaches die de Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach bij MARK Academy met goed gevolg hebben afgerond, worden op persoonlijke titel ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting Post-HBO Nederland (SPHBO).

MARK Academy is geregistreerd bij het CRKBO. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan alle onderwijsinstellingen en docenten die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs.

Natuurlijk kunnen onze gediplomeerden zich ook aansluiten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en zich daarna inschrijven voor het Kwaliteitsregister voor een EIA-keurmerk coaching.

De Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- & Vitaliteitscoach is geaccrediteerd door:

KNGF (Fysiotherapeuten): 292 PE punten voor het kwaliteitsdeel van het register

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) (Diëtisten): 116 PE punten

De Beroepsopleiding tot Leefstijl- & Vitaliteitstrainer is geaccrediteerd door:

Kabiz Leefstijlcoaches (BLCN): 56 PE punten

Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) (Diëtisten): 56 PE punten

Wij verzorgen de Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach op verschillende vitale locaties in Nederland: het zuiden, het midden en het noorden. Waar er eerder studenten uit het hele land naar Ommen kwamen, omdat dat onze enige locatie was. Studenten die van ver komen blijven vaak in de buurt overnachten, dit geeft vaak meer mogelijkheden voor wat betreft de aangeboden data. De opleidingsdagen zijn daarom geschakeld gepland. Het is gelijk een mooie reden om je even helemaal te onttrekken aan het dagelijks leven en je te richten op jezelf en de opleiding.

We bieden meerdere startmomenten per locatie aan. We werken met groepen van 8 tot 14 deelnemers en om te voorkomen dat er met studenten of data geschoven moet worden, geven de startmomenten per maand vrij. Mocht je liever in een groep starten op een andere locatie of in een andere maand, dan raden we je aan de website en onze Facebookpagina goed in de gaten te houden.

We raden je echt aan geen opleidingsdagen te missen, zoveel zijn het er niet en wat je mist is nauwelijks te compenseren. Inhalen bij andere groepen is meestal ook niet mogelijk, omdat alle groepen echt vol zitten. We kunnen niet het door ons gewenste kwaliteitsniveau handhaven als we hier teveel aan tornen. Daarbuiten zijn er ook echt modules waarbij het gewoon niet mogelijk is bij een andere groep aan te sluiten, vanwege de inhoud. Hiervoor is namelijk de veiligheid van de vertrouwde groep nodig om het proces niet te verstoren.

Mocht er onvoorzien echt een keer noodgedwongen een dag gemist worden, dan zullen we natuurlijk onze uiterste best doen om samen tot een goede oplossing te komen. Je mag in principe twee opleidingsdagen missen, mits niet van dezelfde module, om toch examen te mogen doen.

DUO verstrekt alleen Leven lang Leren Kredieten voor studies aan Hogescholen en Universiteiten (publieke sector). Wij als Post-HBO erkende opleider maken onderdeel uit van de private sector waardoor onze studenten helaas niet in aanmerking komen voor DUO.

We begeleiden je tijdens de opleiding in 3 rollen: ik als mens, ik als integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach én ik als ondernemer. Niet iedereen wordt na afstuderen ook zelfstandig ondernemer. In de zin van dat ze een eigen Leefstijlcoachpraktijk starten.

Sommige gediplomeerde integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoaches vervullen de rol van coach bij hun werkgever in loondienstverband of verhuren zich als freelancer. Bijvoorbeeld aan Arbodiensten, gezondheidmanagementburo’s en zorgverzekeraars.

Wanneer je besluit om je te vestigen als zelfstandig ondernemer en een eigen praktijk te starten, bepaal je je eigen producten- en dienstenaanbod gericht op jouw ideale klant. De doelgroep waar je je het allerliefste op wilt gaan richten.

Vragen als: met wat voor mensen en coachvragen wil ik graag aan de slag en voor wie wil ik nou het verschil maken? En hoe ziet mijn aanbod er straks uit? Dit zijn vragen waar je in de opleiding actief mee aan de slag gaat. Dat is voor iedereen immers anders en dit is de vrijheid die je geniet als je eigen baas wordt.

Het is dus ook aan jou om een prijs te bepalen voor de vitaliteitsprogramma’s, coachtrajecten en/of workshops die je aanbiedt in jouw praktijk. Welk tarief voelt kloppend voor jou? Wat was je uurtarief als Professional voordat je de opleiding deed? Ga je een totaalpakket aanbieden, werk je alleen 1-op-1 als coach of ook met groepen? Hoeveel tijd heb je beschikbaar als zelfstandige en binnen hoeveel tijd moet je je salaris verdienen? Dit zijn allemaal variabelen die je gaat onderzoeken en beantwoorden voor jezelf tijdens de opleiding. Resultaat? Een kant-en-klaar ondernemersplan.

Als richtlijn voor een individueel coachgesprek hanteren we €80,- per uur excl. btw voor een particuliere klant en €120,- per uur excl. btw wanneer een werkgever het coachtraject betaalt.  Een coachgesprek duurt gemiddeld 1,5 uur.

Sinds januari 2019 worden er specifieke leefstijl interventies vergoedt vanuit de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars. Op dit moment zijn dit alleen interventies die betrekking hebben op patiënten met obesitas en die door een huisarts of praktijkondersteuner worden doorverwezen naar een Leefstijlcoach. We hebben goede hoop dat er in de toekomst ook andere trajecten vanuit de zorgverzekering zullen worden vergoed.

Werkgevers die collectief verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea (Present Pakket) kunnen ook een deel vergoed krijgen, wanneer zij een MARK Leefstijl- & Vitaliteitscoaching traject willen inzetten voor een medewerker.

Individuele leefstijlcoaching versus groepsgewijze Leefstijltrainingen

Wij zijn er stellig van overtuigd dat individuele Leefstijl- en Vitaliteitscoaching écht een ander beroep is dan het vak van Leefstijltrainer. Daarom hebben de meeste integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoaches bij MARK – naast hun Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijlcoach – ook de opleiding gevolgd tot Professioneel Leefstijltrainer. Dat maakt hen onderscheidend in de markt, naast hun integrale aanpak en hoge kwaliteit van hun interventies.

Een integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach van MARK voert geen medische ‘behandelingen’ uit, maar coacht mensen naar een optimale totaalbalans en ondersteunt hen bij het vergroten van de positieve gezondheid.  Vaak zorgt dit ook voor het voorkómen van ziektes en/of het verminderen van klachten en symptomen.  Ze zijn gespecialiseerd in de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Onze coaches werken op 5 dimensies: op fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en zingevingsvlak waarbij het uitgangspunt is het aanspreken is van de eigen regie van de coachee. Wij werken dus vanuit een integrale visie op vitaal zijn en werken met onze coachees zowel op het niveau waar de symptomen zich als eerste laten zien, maar vooral ook aan de dieperliggende oorzaken van de disbalans.  

Een integraal Leefstijl- en Vitaliteitscoach (GLI) van MARK werkt met intrinsiek gemotiveerde mensen die preventief willen investeren in een gezonde Leefstijl en vitaliteit.

Neem contact op
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding
Verzoek tot terugbetaling
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding