Werk maken van Duurzame Inzetbaarheid

Posted by Merel

Geef nu een impuls aan het duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen jouw organisatie en maak gebruik van de subsidie uit het Europees Sociaal Fonds.

Jouw organisatie is gebaat bij arbeidsfitte en betrokken medewerkers die hun talenten optimaal benutten. Als organisatie wil je vlot kunnen inspelen op veranderingen. Maar hoe zorg je er nou voor dat jouw medewerkers zich optimaal kunnen inzetten en enthousiast blijven bijdragen aan de organisatiedoelen? Gezond kunnen en willen doorwerken, dat is waar duurzame inzetbaarheid in essentie om draait. Het levert jou als werkgever vitale en competente medewerkers op, die vanuit intrinsieke motivatie optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Medewerkers die ook nog eens gelukkiger zijn in hun werk!

De beschikbaar gestelde ESF subsidie geeft jou als werkgever de mogelijkheid om te investeren in de productiviteit en de inzetbaarheid van je medewerkers.  Deze investering – in gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en inspiratie – vergroot het vermogen van je medewerkers om gemotiveerd, veerkrachtig en productief aan het werk te blijven en aansluiting te houden met de arbeidsmarkt.

MARK in Company – expertisepartner in duurzame inzetbaarheid 

Gespecialiseerd in Vitaliteitsmanagement en Duurzame Inzetbaarheid. MARK is innovatief, fris, anders, laagdrempelig en hoogst persoonlijk.  Wij werken op integrale wijze met jou samen aan de “organisatie van morgen”: toekomstbestendig, veerkrachtig, waar medewerkers hun volle potentieel benutten en vanuit intrinsieke motivatie hun bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.  Wij adviseren en begeleiden jou bij het vormgeven van duurzaam inzetbaarheidsbeleid en de implementatie en borging ervan binnen jouw organisatie.

Waarom juist nu?

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert het Europees Sociaal Fonds deze programmaperiode een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen, er is € 22.000.000,- beschikbaar gesteld.

De ESF-regeling is laagdrempelig en gericht op kleinschalige projecten. De subsidie betreft alleen de kosten van een ingehuurde adviseur. De projectkosten zijn maximaal € 20.000,- De subsidie bedraagt de helft van deze kosten en is dan maximaal € 10.000,-. De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 19 oktober 2015, 9.00 uur, tot en met 13 november 2015, 17.00 uur.  Het budget van de subsidie is beperkt en wie het eerst komt, wie het eerst maalt, dus wees er op tijd bij.

De aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Het project duurt maximaal 10 maanden.
 • De kosten die je maakt zijn de kosten voor het inhuren van een extern adviseur om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken in de organisatie.
 • Het project is toegesneden op vraagstukken binnen jouw organisatie.
 • Het project levert aantoonbaar een bijdrage aan gezonde, competente, gemotiveerde en productieve medewerkers vanaf hun indiensttreding tot aan pensionering.

Thema’s en activiteiten die binnen de subsidieregeling vallen zijn:

 • Bedrijf- of organisatiescan.
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid medewerkers.
 • Gezond en veilig werken.
 • Leercultuur voor medewerkers.
 • Aanpassen organisatie van het werk.
 • Interne en externe mobiliteit.
 • Flexibele werkcultuur.

Dit kunnen we voor je doen: Geheel vrijblijvend bespreken we met jou in een verkennend gesprek het thema en de contouren van het projectplan. We helpen je vervolgens bij het formuleren van het projectplan en we voeren het project ook voor je uit na toekenning van de subsidie.  Wij werken samen met een ervaren subsidiemanagementbureau dat de aanvraag voor jou regelt.  Zij werken op basis van –no cure no pay-. De verzoeken die vorig jaar door hen bij het ESF zijn ingediend zijn allemaal gehonoreerd.

Direct aan de slag?

Is deze subsidieregeling ook voor jou het spreekwoordelijke laatste zetje wat je nodig hebt om nu echt koers te gaan zetten in de richting van duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak voor een verkennend gesprek. Samen met jou kijken we naar de vraagstukken die binnen jouw organisatie spelen en komen we ongetwijfeld tot een maatwerk aanpak die past als een jas. MARK in company kent de weg naar duurzaam inzetbare medewerkers & de weg naar de ESF-regeling.

Met vitale groet,

Nicole van het Bolscher | Algemeen Directeur MARK in Company – vitaal perspectief

M: 06-25023321 of E: nicole@markincompany.nl

Geef een reactie

Neem contact op
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding
Verzoek tot terugbetaling
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding