Integraal Vitaliteitsmanagement

Posted by Merel

Er bestaan verschillende visies op verzuimreductie binnen organisaties. Veel organisaties komen pas in actie als de verzuimcijfers te hoog zijn. Dan worden de kosten voelbaar, de directie en het Management Team schrikt wakker en de HR manager wordt gevraagd naar een oplossing om het ziekteverzuim percentage weer op een acceptabel niveau te krijgen. Losse interventies worden ingevlogen zoals bijvoorbeeld eenmalige workshops over gezonde voeding, beweging en ontspanning, leren omgaan met stress en werkdruk en een cursus Time Management voor die medewerkers die op het randje staan van “omvallen”.

Op het moment dat het verzuim weer op een acceptabel niveau is, dan houdt de bemoeienis van de organisatie weer op. Waar lijkt dit op? Pas met je auto naar de garage gaan als er een lampje gaat branden op het dashboard. Het defect laten repareren en dan weer lekker als vanouds verder rijden. Waar niet of nauwelijks naar gekeken wordt is waar het defect vandaan kwam, sterker nog hoe had je het defect kunnen voorkomen?  Dat is waar Vitaliteitsmanagement over gaat: naast curatief en reactief vooral preventief en proactief werken aan gezonde medewerkers en een vitale organisatie. Dat vraagt om een duidelijke visie op vitaliteit, geworteld in de strategie en waarden van een organisatie, in plaats van vitaliteit te zien als het zoveelste ‘HR-dingetje’.

Een eenmalige aanpak leidt niet tot duurzame effecten. Voor een duurzame implementatie zijn vertrouwen, het creëren van draagvlak, dialoog met alle betrokkenen en de borging van de resultaten op termijn belangrijk.   Wil je geen zorgen hebben over curatief of preventief werken aan gezonde medewerkers? Dan zul je de mensen binnen je organisatie op voorhand in hun kracht moeten zetten. Dan kan door te ontdekken wie welke talenten en passies heeft en daar voorrang aan te geven (talentmanagement) i.p.v. in te zetten op competentiemanagement. Op deze manier benut je het werkelijke potentieel en de kracht van de organisatie (AMPLITIE). Daar is creativiteit voor nodig, want iedere organisatie is uniek en heeft een unieke kracht, samengesteld door de verzameling van ieders kwaliteiten, wensen en talenten. Dan krijg je pas werkelijke flow, want de mensen weten wie ze zijn (identiteit), wat ze kunnen (talenten) en wat ze willen (missie) en doen werk dan daarop aansluit. Dan heb je het niet over kostenbeheersing, maar over een bloeiende organisatie die een duurzame en effectieve bijdrage levert aan zijn klanten.

Wil je leren hoe de verschuiving teweeg te brengen binnen jouw organisatie van Verzuimreductie naar Vitaliteitsmanagement?
Meldt je dan aan voor de Masterclass Integraal Vitaliteitsmanagement op 6 februari a.s.

MARK versterkt organisaties.

Door: Ramon van Meegersen – Algemeen Directeur MARK

Geef een reactie

Neem contact op
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding
Verzoek tot terugbetaling
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding